Khiêu Vũ Giao Tiếp Là Gì?

Tùng 1989 | 23/02/2023

 

Khiêu vũ giao tiếp ( social dance) là 1 loại hình văn hóa để vui chơi và giải trí, không chú trọng nhiều đến kĩ thuật. Yêu cầu chính trong khiêu vũ giao tiếp là đi đúng nhạc. Trong khiêu vũ giao tiếp không có việc anh nhảy đúng hay sai, vì không có một tiêu chuẩn hay quy định nào bắt buộc. Người ta có thể làm chủ các bước nhảy của mình, miễn sao đúng nhịp, đúng nhạc và phù hợp với bạn nhảy của mình.

 

 

 

Thảo luận về chủ đề này
Danh mục

Giỏ hàng